Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang hv. 2.  måned og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, og opkræver kontingent.

Præsidiet 2019/20

Præsident Anne Kirstine Laugesen,  e-mail: 2xlaugesen@gmail.com

Vicepræsident: Hans Jørgen Lysholm

Viceelectpræsident: Else Kjær

Skatmester Jens Erik Larsen, 

Sekretær Finn Hessellund, 

Klubbens præsidenter gennem årene

Klubbens præsidenter gennem årene

90/91 Villy Lauritsen

91/92.  ---------------

92/93    Svend Erik Skovgaard

92/93   Lis Willumsen

93/94   Wim van Schaft

94/95. Minna Frederiksen

95/96  Peder Hansen

96/97   Anne Marie Haaning

97/98.   Ejvind Larsen

98/99   Ida Skousen

99/2000   Jens Larsen

2000/01   Birthe Mosekjær

01/02.  Peder Norup

02/03.  Marie Hansen

03/04.  Erik Dolmer

04/05.  Lilly Norup

05/06.  Jens Aage Skousen/Anne Kirstine Laugesen

06/07.  Anne Kirstine Laugesen

07/08.  Aage Nielsen

08/09.  Aage Nielsen

09/10.  Hans Jørgen Lysholm

10/11.  Anne Gravgaard

11/12.   Ankjær Poulsen

12/13.   Marie Skade Hansen

13/14    Hans Christian Willumsen

 14/15.   Else Kjær

 15/16.   Johnny Gravgaard

 16/17.   Lis Willumsen

 17/18.   Anne Marie Haaning Andersen

18/19    Carsten Marcussen

19/20    Anne Kirstine Laugesen