Lokallivet

Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM&K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.

OM Tingstadens Y´Mens klub

Klubben blev stiftet I 1990 med den ”gamle” Viborg Y´s Men´s Club som moderklub. Det er en ”blandet” klub, dvs. at både mænd og kvinder kan være medlemmer. Klubben er siden starten vokset støt, så der  pr. 1. 4.  af 2019 er 37 medlemmer – og ikke alle er pensionister.

Klubben har ingen store pengeskabende aktiviteter, men flere små: uddeling af  kirkeblade, engagement i Minigolfbaner på Løgballe Camping samt salg af postkort og slipsenåle, og klubben deltager sammen med byens anden klub, spejdere og FDF i indsamling til et stort loppemarked, hvis overskud går til ungdomsorganisationerne. Desuden har klubben engageret sig direkte i Kirkens Korshærs varmestue i byen, således at den har søndagsvagten en gang om måneden. - Vi støtter "Åben familie" - fællespisnings arrangementer, som foregår i Houlkær Kirke. Det er klubbens grundsyn ikke at satse udelukkende på pengeindsamling, men at leve op til Y’s Men bevægelsens ord om ”tjeneste”ved også at engagere sig direkte i kirkens diakonale opgaver.  I 2010  involverede klubben sig i et samarbejde med Viborg Domprovsti og ungdomsorganisationerne om ansættelse af en ungdomspræst, og klubben gav tilsagn om et tilskud på 120.000,- kr. fordelt over 4 år. Projektet begyndte i foråret 2011. og udløb primo 2016, hvorefter Viborg Domprovsti besluttede at tage over og gøre ordningen permanent.

Vi har desuden ydet praktisk støtte til forskellige events i Viborg Stits regi. F.eks. reformationsjubilæet og konfirmandevents. 

Klubbens mødevirksomhed er præget af stor spændvidde. Der er ofte samfundsmæssige emner med etiske over- og undertoner på programmet  og mindst to gange om året tages nogle af de problemer op, som man slås med i den store verden  som f.eks. flygtningespørgsmål, u-landshjælp, kvinders forhold i andre religiøse og kulturelle samfund. 

Også det sociale liv spiller en væsentlig rolle, hvilket giver sig udtryk i både i de forskellige udvalg, som planlægger klubbens aktiviteter, men også i mere festlige sammenkomster ved jul, nytår og sommer. Helt overordnet bæres klubben et godt og fornøjeligt kammeratskab.

Aage Nielsen, klubmedlem fra 1990