Om Tingstadens Y´s Mens Klub

OM Tingstadens Y´Mens klub

Klubben blev stiftet I 1990 med den ”gamle” Viborg Y´s Men´s Club som moderklub. Det er en ”blandet” klub, dvs. at både mænd og kvinder kan være medlemmer. Klubben er siden starten vokset støt, så der  pr. 1. 4.  af 2019 er 37 medlemmer – og ikke alle er pensionister.

Klubben har ingen store pengeskabende aktiviteter, men flere små: uddeling af  kirkeblade, engament i Minigolfbaner på Løgballe Camping samt salg af postkort og slipsenåle, og klubben deltager sammen med byens anden klub, spejdere og FDF i indsamling til et stort loppemarked, hvis overskud går til ungdomsorganisationerne. Desuden har klubben engageret sig direkte i Kirkens Korshærs varmestue i byen, således at den har søndagsvagten en gang om måneden. - Vi støtter "Åben familie" - fællespisnings arrangementer, som foregår i Houlkær Kirke. Det er klubbens grundsyn ikke at satse udelukkende på pengeindsamling, men at leve op til Y’s Men bevægelsens ord om ”tjeneste”ved også at engagere sig direkte i kirkens diakonale opgaver.  I 2010  involverede klubben sig i et samarbejde med Viborg Domprovsti og ungdomsorganisationerne om ansættelse af en ungdomspræst, og klubben gav tilsagn om et tilskud på 120.000,- kr. fordelt over 4 år. Projektet begyndte i foråret 2011. og udløb primo 2016, hvorefter Viborg Domprovsti besluttede at tage over og gøre ordningen permanent.

Klubbens mødevirksomhed er præget af stor spændvidde. Der er ofte samfundsmæssige emner med etiske over- og undertoner på programmet  og mindst to gange om året tages nogle af de problemer op, som man slås med i den store verden  som f.eks. flygtningespørgsmål, u-landshjælp, kvinders forhold i andre religiøse og kulturelle samfund. 

Også det sociale liv spiller en væsentlig rolle, hvilket giver sig udtryk i både i de forskellige udvalg, som planlægger klubbens aktiviteter, men også i mere festlige sammenkomster ved jul, nytår og sommer. Helt overordnet bæres klubben et godt og fornøjeligt kammeratskab.

Aage Nelsen, klubmedlem fra 1990